Pružite svom poslu novi život!

BeeOrganised Platforma je softverska platforma namenjena organizovanju poslovanja jedne ili više grupa poslovnih procesa.

Bee Distribution je naziv programske jedinice koja obuhvata grupu poslovnih procesa i određuje kontekst korišćenja Bee Platforme.

BeeOrganised Platform Application je skup jedne ili više distribucija u skladu sa potrebama krajnjeg korisnika. Distribuira se kao veb aplikacija koja se može koristiti sa najnovijim verzijama standardnih Internet pretraživača (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, itd.) i kao native aplikacija za uređaje koji koriste Android operativni sistem.

Bee Rešenja

BeeSmart je inovativno rešenje napravljeno da osnaži organizacije da preuzmu potpunu kontrolu nad svojim pametnim uvođenjem. BeeSmart je efikasan alat za implementaciju velikih razmera, kao što je uvođenje pametnih brojila.

Više o BeeSmart

BeeFieldForce je rešenje koje se koristi za planiranje i praćenje održavanja objekata i opreme. Ima mogućnost izdavanja digitalnih radnih naloga, preventivnog zakazivanja intervencija, kalendarskog i kartografskog prikaza istih.

Više o BeeFieldForce

Bee2B je rešenje koje se koristi za praćenje procesa prodaje i analizu podataka koji se odnose na kupce, prodavce i kompletan životni ciklus prodajnog procesa (CRM). Kreiranje potencijalnog klijenta i konverzija potencijalnog klijenta u priliku. Verovatnoća da će prilika postati osvojena ili izgubljena. Praćenje aktivnosti dobavljača i skup analitičkih i sintetičkih izveštaja za potpunu sliku procesa prodaje čine Bee CRM nezamenljivom distribucijom većine Aplikacija Bee Platforme..

Više o Bee2B

BeeIndustry je rešenje koje je kreirano i dizajnirano da podstiče industrijsku izvrsnost i pruža najbolju moguću podršku za održavanje i organizaciju, što rezultira povećanom produktivnošću, smanjenjem otpada i povećanjem ukupne operativne efikasnosti.

 

Više o BeeIndustry

BeeApproved je vrhunsko rešenje dizajnirano da pojednostavi i organizuje lanac odobrenja unutar vaše kompanije. Omogućava vam da efikasno upravljate odobrenjima, uštedite vreme i poboljšate saradnju.  

Više o BeeApproved

BeeOffice je sveobuhvatno softversko rešenje dizajnirano da zadovolji specifične potrebe advokatskih firmi, osiguravajućih kompanija i preduzeća koja zahtevaju upravljanje usklađenošću. Sa svojim intuitivnim interfejsom i moćnim funkcijama, BeeOffice pojednostavljuje kancelarijske operacije, unapređuje saradnju i obezbeđuje usklađenost sa propisima, što ga čini idealnim izborom za organizacije u advokatskim kancelarijama, osiguranju i opštim kancelarijskim sektorima.

Više o BeeOffice

BeeTeam kreiran je da podrži upravljanje timovima u sektorima javnih usluga kao što su opštinska policija, gradske patrole, upravljanje javnim površinama, timovi za održavanje i druge srodne oblasti javnih usluga. Sa jakim fokusom na pravilnu organizaciju zadataka i efikasnu alokaciju resursa, BeeTeam ovlašćuje organizacije da optimizuju produktivnost tima, poboljšaju koordinaciju i obezbede besprekorno izvršavanje zadataka.

Više o BeeTeam

Integracija

Integracija Bee Platforme sa eksternim sistemima je moguća preko veb servisa u oba smera. Podaci sa eksternih sistema mogu da se preuzimaju i sinhronizuju (pull/push) sa podacima Bee Platforme preko veb servisa, ali i podaci sa Bee Platforme mogu da se preuzimaju od strane eksternih sistema preko veb servisa (Bee Platform API). Dostupni protokoli za integraciju preko veb usluga su REST i SOAP.

Scroll to Top